February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
January 26, 2020

3:00 pm: Week of Prayer for Christian Unity

6:30 pm: Sunday Liturgy

January 27, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

January 28, 2020

1:00 pm: Daily Liturgy

January 29, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

January 30, 2020

2:00 pm: Meditation Minutes

January 31, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 1, 2020
February 2, 2020

6:30 pm: Sunday Liturgy

February 3, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 4, 2020

1:00 pm: Daily Liturgy

February 5, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 6, 2020

2:00 pm: Meditation Minutes

February 7, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 8, 2020
February 9, 2020

6:30 pm: Sunday Liturgy

February 10, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 11, 2020

1:00 pm: Daily Liturgy

February 12, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 13, 2020

10:00 am: Fair Trade chocolate and coffee sale

2:00 pm: Meditation Minutes

February 14, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 15, 2020
February 16, 2020 February 17, 2020 February 18, 2020 February 19, 2020 February 20, 2020 February 21, 2020 February 22, 2020
February 23, 2020

6:30 pm: Sunday Liturgy

February 24, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 25, 2020

11:00 am: Mardi Gras / Shrove Tuesday Pancake lunch

1:00 pm: Daily Liturgy

February 26, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 27, 2020

2:00 pm: Meditation Minutes

February 28, 2020

12:30 pm: Daily Liturgy

February 29, 2020

Return to calendar